مشتری گرامى، بخش رضایت مشتریان بهران آماده پاسخگویی به نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما می باشد. خواهشمند است فرم زیر را تكمیل و ارسال فرمائید. این واحد پس از بررسی موارد مطرح شده ، پاسخ را ابتدا به صورت تلفنی و در صورت لزوم از طریق Email ارایه خواهد نمود. لازم بذكر است كلیه مواردی كه با علامت * مشخص شده حتما بایستی پرشود.
*نام :
*نام خانوادگی :
*پست الکترونیکی :

*تلفن : منزل کار
*پیش شماره :
*تلفن :
*تلفن همراه :

*استان :
*شهر :
آدرس پستی:
*نوع دستگاه :
مدل دستگاه :
سریال دستگاه :
تاریخ خرید :
تاریخ اتمام گارانتی :
در حال حاضر دستگاه شما كجاست؟

*شرح موضوع :