محمود شاكري : نمايشگاه هاي ساليانه صنعت آسانسور، فرصتي مناسب براي معرفي توانمندي ها است.

مدیر بازرگانی شرکت جم ایتالیا می گوید بهران تنها نماینده انحصاری ما در ایران هست و خواهد بود. انزو برتولا در گفتگویی با اتاق خبر شرکت آسانسور و پله برقی بهران گفت شرکت بهران با امضای این قرار جدید همچنان تنها توزیع کننده و ارائه دهنده محصولات جم ایتالیا در ایران باقی خواهد ماند. وی در ادامه افزود "برای من بهران همانند جم است زیرا مدیران بهران درست مانند ما فکر می کنند. اگر بخواهم کمی فنی تر صحبت کنم باید بگویم که در بهران من تیمی حرفه ای را می بینیم که دارای سال ها تجربه تخصصی است و در کنار کنترل کامل بر بازار ایران دیدی بین المللی را در زمینه صنعت آسانسور دنبال می کند."

اولین آسانسور فاقد سیم بکسل با نیروی رانشی مستقیم در پروژه ای بزرگ در شهر برلین آلمان راه اندازی شد.

چگونه رهبران تکنولوژی در صنعت آسانسور و پله برقی می توانند خود را با روند دیجیتالیزه شدن وفق دهند و همچنان یک قدم جلوتر از سایرین بمانند.

آلمان امسال نیز بار دیگر شاهد برگزاری اینترلیفت یا همان نمایشگاه بین المللی آسانسور، قطعات و لوازم جانبی خواهد بود.

ششمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، صنایع و تجهیزات وابسته تا کمتر از یک ماه دیگر شروع به کار خواهد کرد.