اطلاعیه 

دفتر مرکزی شرکت آسانسور و پله برقی بهران به آدرس شهرک غرب ، بلوار خوردین ،خیابان توحید یکم، پلاک 20 ، ساختمان بهران

تلفن های جدید :88565000 الی 11

30 خط ویژه: 87162000