حضور وزیر محترم صنعت و معدن کشور ایران بهمراه هیئت همراه در غرفه شرکت آسانسور و پله برقی بهران در پنجمین نمایشگاه آسانسور و پله برقی تهران