دفتر مرکزی

دفترمرکزی گروه صنعتی بهران

دفتر مرکزی بهران، مرکز مدیریت عالی این شرکت می باشد، این مرکز با در بر داشتن دفاتر مدیران ارشد و سالنهای متعدد، مرکزی جهت برگزاری جلسات استراتژیک محسوب میگردد.

دفتر مرکزی بهران، یک مجتمع 6 طبقه با زیربنای 2400 متر مربع میباشد که در سعادت آباد تهران واقع شده و واحد های بازرگانی ، دفتر مرکزی فروش و مدیریت مالی شرکت بهران از بخش های مهم این مجتمع محسوب میشوند.

این دفتر با بهره مندی از 50 متخصص در زمینه های مختلف مالی، بازرگانی، فروش ، IT و CRM  از مجتمع بزرگ تولیدی بهران پشتیبانی میکنند.