پروژه ها » آسانسور

شمیران سنتر


این پروژه واقع درتهران  بلوار ارتش به بزرگی 6 دستگاه آسانسور با ظرفیت 13 نفر و با سرعت 2.5  متر بر ثانیه می باشد    & ...

» بیشتر

ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی


این پروژه واقع درفرودگاه امام خمینی به بزرگی 8 دستگاه آسانسور با ظرفیت 18 نفر و با سرعت 1 متر بر ثانیه به صورت  MRL می باشد

» بیشتر